Ana içeriğe atla
 1. Derginin yayın dili olarak belirli bir dil tespit edilmemiştir. Yazarların çalışmalarını doğru, akıcı ve güncel bir dil ile hazırlamaları beklenir. Her bir yazıda, en az 100 en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe özete ilave olarak İngilizce özetler yazılması gerekir.  Yabancı dille yazılan makaleler için Türkçe özetlerin de; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.
 2. Dergiye gönderilecek yazılar, kural olarak, dipnotlar dâhil on bin (10.000) kelimeden fazla olmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özet ile kaynakça listesi kelime sınırına dâhil değildir.
 3. Bilişim Hukuku Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanır.
 4. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
 5. Dergide yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir. Bu konuda derginin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Dergiye gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez, sadece değerlendirme ile ilgili sonuç yazara bildirilir.
 7. Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayımlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesi olumlu sonuçlanmış bir makaleyi derginin daha sonraki sayılarında yayımlama hakkını saklı tutar.
 8. Yazarlar çalışmanın ekinde eksiksiz olarak ad ve soyadlarını, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve kısa özgeçmişlerini bilisimhukukudergisi@asbu.edu.tr adresine iletmelidir.
 9. Dergiye gönderilen yazılar aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olmalıdır. Buna uygun olmayan çalışmalar iade edilebilir veya içeriği zedelemeyecek şekilde Yayın Kurulu tarafından düzeltilebilir.
 10. Dergiye çalışmalarını gönderen yazarlar, Yayın İlkelerimizi kabul etmiş sayılırlar ve bu hususu çalışmanın ekinde gönderdikleri mektupta beyan ederler.
 11. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editörler tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.
 12. Editörler tarafından ilk değerlendirmede yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra hakemin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
 13. Dergide, sadece hakem denetiminden geçen makaleler yayımlanmaktadır.
 14. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım hakları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 15. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça”ya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.